สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064164

    ค่าใช้จ่ายการสอบคัดเลือกพนักงานฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

พนักงานที่สอบเลือนระดับ (ทำผลงานทางวิชาการ) สามารถยืมเงินเพื่อไปจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการได้หรือไม่ ถ้าดูตามระเบียบเบิกจ่ายแล้วสามารถยืมได้ เนื่องจากไม่ได้เข้าข่ายที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

ถามโดย : พัชนีลือขจร ( phatpha-17@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 16:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2561 เวลา 14:32 ]