สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064163

    การเรียกให้ผู้ขึ้นบัญชีไว้ไปบรรจุรอบ 2

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผมอยากทราบว่า การเรียกให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุรอบ2 ของตำแหน่งครูผู้ช่าย กลุ่มวิชาพละศึกษา จะมีการยืมบัญชีจากกลุ่มภาค/เขต อื่นไหมครับ เพราะผมดูจากข้อมูลภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ คนที่สอบผ่านไม่พอกับตำแหน่งว่าง หรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2 มี อปท.ไหนร้องขอไปยังกรมไหมครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับที่ช่วยอนุเคราะห์ให้ความกระจ่างแก่ผม

ถามโดย : ไพฑูรย์โพธิ์หมุด ( tonee_toon@hotmail.com )  IP 2001:3c8:1860:420a:5c3c:1144:f3f3:ddc0.  [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 15:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากภาค/เขต ใดหมดบัญชี ก็สามารถใช้บัญ๙ีจากศูนย์ภาค/เขค อื่นได้ ส่วนแนวทางปฏิบัติจะได้แจ้งรายละเอียดต่อไปครับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/01/2561 เวลา 15:21 ]