สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064163

    การเรียกให้ผู้ขึ้นบัญชีไว้ไปบรรจุรอบ 2

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผมอยากทราบว่า การเรียกให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุรอบ2 ของตำแหน่งครูผู้ช่าย กลุ่มวิชาพละศึกษา จะมีการยืมบัญชีจากกลุ่มภาค/เขต อื่นไหมครับ เพราะผมดูจากข้อมูลภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ คนที่สอบผ่านไม่พอกับตำแหน่งว่าง หรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2 มี อปท.ไหนร้องขอไปยังกรมไหมครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับที่ช่วยอนุเคราะห์ให้ความกระจ่างแก่ผม

ถามโดย : ไพฑูรย์โพธิ์หมุด ( tonee_toon@hotmail.com )  IP 2001:3c8:1860:420a:5c3c:1144:f3f3:ddc0.  [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 15:12 ]