สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064160

    หลักเกณฑ์ ในการยืมบัญชีของกลุ่มภาค/เขตอื่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาติครับ กระผมอยากทราบหลักเกณฑ์ ในการยืมบัญชีของกลุ่มภาค/เขตอื่น มาทดแทนอัตราตำแหน่งที่ภาค/เขตนั้นหมดผู้ขึ้นบัญชีและยังมีอัตราตำแหน่งว่างอยู่ กระผมอยากทราบว่า วิธีการยืมแต่ละภาค/เขตที่มีผู้ขึ้นบัญชี ไปทดแทนภาค/เขต ที่ขาด จะกระทำแบบใด ตามที่กระผมเข้าใจคือ 1.เรียกเอาผู้ที่ขึ้นบัญชีอันดับแรกของแต่ละภาค/เขต มา แล้วจัดอันดับใหม่ตามคะแนน (เอาอัตราว่างมาหารเฉลี่ยอันดับแรกๆของทุกภาค/เขต ที่มีผู้ขึ้นบัญชีอยู่) 2.เอาผู้ที่ขึ้นบัญชีของทุกภาค/เขตมารวมกันหมดทุกคนแล้วเรียงลำดับใหม่ตามคะแนน(แบบนี้คือเอามารวมทุกคนแล้วเรียงอับใหม่ตามคะแนน) ?กระผมอยากทราบว่า วิธีตามข้อ 1 หรือ 2 ที่เป็นวิธีที่ถูกต้อง และถ้าไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านช่วยอธิบายและชี้แนะด้วยครับ ปล.ขอแสดงความนับถือจากใจจริง ในการทำงานครับ รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม

ถามโดย : นายธนิศรช่วยอุระชน ( see.noom@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 10:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดในการดำเนินการจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ ซึ่งจะมีอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาในเรื่องนี้โดยเฉพาะครับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/01/2561 เวลา 15:22 ]