สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064158

    กำหนดการเรียกรายงานตัว ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 2

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอทราบกำหนดการเรียกรายงานตัวข้าราชการท้องถิ่น รอบ 2 ประมาณวันที่เท่าไร เดือนอะไร และสถานที่ครับ

ถามโดย : นายธนิศรช่วยอุระชน ( see.noom@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 10:38 ]