สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064158

    กำหนดการเรียกรายงานตัว ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 2

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอทราบกำหนดการเรียกรายงานตัวข้าราชการท้องถิ่น รอบ 2 ประมาณวันที่เท่าไร เดือนอะไร และสถานที่ครับ

ถามโดย : นายธนิศรช่วยอุระชน ( see.noom@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 10:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กำหนดการเมื่อมีการบรรจุเรียบร้อยไปแล้ว คาดว่าไม่น่าเกินเดือนมีนาคมครับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/01/2561 เวลา 15:23 ]