สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064157

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีจะแจ้งกรมเรื่อง เทศบาลมีครูคศ 1 ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจะให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม ต้องทำยังไงค่ะ หรือว่าต้องแจ้งเป็นหนังสือไปที่ไหน ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ศันสนียทองดี ( nuhin@hotmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 10:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อสำนักบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 02-241-9000 ครับ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2561 เวลา 14:33 ]