สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064156

    หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามว่า ที่ดินของหน่วยงานของรัฐ (กรณีเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ใดๆ) ได้รับยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายหรือไม่ มาตราใดครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : นฤศักดิ์ชมสุวรรณ ( naruesak@gmail.com )  IP 202.90.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 09:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ 022419000 ต่อ 1421-5

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 18/01/2561 เวลา 09:13 ]