สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064155

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีครูคศ 1 นำเอกสารการชำระค่าเล่าเรียนบุตรมาขอเบิก ซึ่งทางเทศบาลยังไม่เคยได้รับจัดสรรเงินจากกรม กรณีนี้สามารถเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติได้หรือไม่คะ หรือต้องได้รับการจัดสรรเงินจากกรมก่อนถึงจะเบิกได้ แล้วมีหนังสืออ้างอิงตัวไหนบ้าง ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ศันสนียทองดี ( nuhin@hotmail.com )  IP 171.4.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 18:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องรอการจัดสรรเงินจากกรม ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 09:26 ]