สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064154

    จ้างเหมา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อบต. มี ตำแหน่งภารโรง ลูกจ้างประจำ แต่มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จะจ้างได้มั้ย ซ้ำซ้อนกับภารโรงหรือไม่ แต่ตอนนี้ ภารโรง จะเกษียณ ในเดือนกันยา นี้ และมีโรคประจำตัว จะทำงานหนักไม่ค่อยได้ โรคหัวใจ ค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ถามโดย : อริศราทวีทรัพย์ ( arisarachoopong@hotmail.com )  IP 49.229.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 18:23 ]