สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064153

    การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่อปท.ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันในไตรมาส 1 เป็นจำนวน 50 วัน ให้กับทางโรงเรียนโดยจะครบ 50 วันในวันที่ 15 มกราคม 2561 และทางอปท.ต้องเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันไตรมาส 2 ให้กับทางโรงเรียนแต่ทางอปท.ยังไม่ได้รับเงินจัดสรร อปท.สามารถนำเงินอุดหนุนทั่วไปถ่ายโอนเลือกทำจ่ายแทนก่อนได้หรือไม่

ถามโดย : วารีดิษฐรัตน์ ( matrom2520@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 16:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-2419049 ติดต่องานงบประมาณ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2561 เวลา 14:47 ]