สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064152

    การเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.จะเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกจากการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนแล้ว อปท.สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการเช่าแบบไม่มีเงื่อนไขผูกพัน (เงินกินเปล่า) ให้กับผู้ให้เช่าและชำระก่อนการเช่า ได้หรือไม่

ถามโดย : ฉวีเจริญพูนพาณิชย์ ( chawee111@hotmail.com )  IP 49.231.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 15:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่สามารถสามารถเบิกจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการเช่าแบบไม่มีเงื่อนไขผูกพัน (เงินกินเปล่า) ให้กับผู้ให้เช่าและชำระก่อนการเช่าได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2561 เวลา 14:29 ]