สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064149

    ค่าเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หากซื้อบ้านและที่ดินต่อจากแม่สามี โดยผ่านธนาคาร ธอส. สามารถนำใบเสร็จมาเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่

ถามโดย : รุจรินทร์ปะกิริโย ( punpun4201@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 14:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน และมิได้เป็นการทำนิติกรรมอำพรางก็ใช้สิทธิได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 09:36 ]