สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064145

    การตั้งงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ทำให้ถนน คสล.ขาด ชำรุดเสีย เนื่องจากน้ำพัด ระยะทางยาวประมาณ 10 เมตร กว้าง 4 เมตร กรณีเช่นนี้เราจะดำเนินการเบิกจากค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หรือค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค คะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : อัจฉราบบ ( kanjanasecret@hotmail.co.th )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 10:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อมูลไม่เพียงพอ ติดต่อ จนท. โทร.022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 16:41 ]