สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064144

    เบิกค่าเช่าซ์้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

มีพนักงานเทศบาลย้ายมา 1 มค 61 - เดิม อยู่ อบต จ สกลนคร เบิกค่าเช่าบ้าน - เดิมอยู่ จ เชียงใหม่ อยู่ อบต เบิกค่าเช่าบ้าน - ย้ายมาเทศบาล อ เมือง จ ลำพูน 1 มค 61 คำถาม จะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ เพราะกู้เงินเพื่อสร้างบ้านเมื่อ สิงหาคม 2559 ที่ตั้งอยู่ อ เมือง จ ลำพูน แต่ท ำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันย้ายมา อ เมือง จ ลำพูน ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่ที่สร้างบ้าน มี 3 กรณ๊ 1. เบิกค่าเช่าบ้าน 2. เบิกค่าเช่าซื้อ 3. นำค่าผ่อนชำระเงินกู้ใาเบิกค่าเช่าบ้าน

ถามโดย : นางสาวพรพิรุณสืบเพ็ญไชย ( piroon_noi@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 09:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้ามีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่อำเภอเมืองลำพูนตามระเบียบ และได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจริง ก็สามารถนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 09:39 ]