สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064143

    การเบิกจ่ายโครงการเปิดโลกวิชาการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ร.ร.จัดงานเปิดโลกวิชาการ มีการแสดงผลงานของนักเรียนของแต่ละกลุ่มสาระ และมีการแข่งขัน จะเชิญโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆได้ไหมค่ะ และเบิกค่าตอบแทนวิทยากรให้ครูหรือบุคคลอื่นที่มาตัดสินการแข่งขันได้หรือไม่คะ สามารถเบิกค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน เพื่อเลี้ยงผู้เช้าร่วมงานได้ไหมคะ รบกวนด้วยค่ะ

ถามโดย : พจนารถเอมน้อย ( ladybird_pot@hotmail.co.th )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 18:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 0-2241-9000 ต่อ 1528,0-2241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 10:41 ]