สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064142

    การเบิกจ่ายค่าพวงมาลา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ขอทราบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าพวงมาลาค่ะ ปัจจุบันเบิกจ่ายตามหนังสือสั่งการฉบับไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : อัญชลีทองสุจริต ( an_5204@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 16:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 11/01/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 08:36 ]