สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064141

    ติดตั้งประตูรั้วสำนักงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลต้องการเปลี่ยนประตูรั้วสำนักงานใหม่ เนื่องจากประตูรั้วเดิมชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ จะต้องตั้งจ่ายงบประมาณในหมวด และประเภทรายจ่ายใดคะ

ถามโดย : อัจฉราบบ ( kanjanasecret@hotmail.co.th )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 16:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะ 02-2419000 ต่อ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 16:38 ]