สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064138

    การจัดซื้อโปรแกรมแสกนไวรัส

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์.....รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท กรณีดังกล่าวจะจัดซื้อโปรแกรมแสกนไวรัส เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่อย่างไร ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ยุวณีเกษมสินธ์ ( yuvanee_kasemsin@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 14:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 16:41 ]