สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064135

    ค่ารถแท็กซี่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเดินทางไปสอบสายบริหาร เบิกค่ารถแท็กซี่ได้ตามระเบียบข้อ 22 (1) ทั้ง 2 กรณีคือ 1. ไปกลับจากบ้านพัก ถึง สนามบิน และ 2. ไปกลับจากสนามบิน ถึง โรงแรมที่พัก ถูกต้องหรือไม่

ถามโดย : maneej ( maneepun.ju@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 10:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 17:41 ]