สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064134

    วุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากตอนสมัครสอบ ได้ใช้วุฒ ปวช ในการสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี แต่มีวุฒิสูงสุด ป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ ซึ่งสามมารถใช้สมัครได้แช่นกัน ตอนวันไปยื่นเอกสารตอนสอบสัมภาษได้แนบเอกสารวุฒ ป ตรี ไปด้วยแต่ทางเจ้าหน้าที่เอาออก ไม่ทราบว่ากรณีนี้ สามารถใช้วุฒป ตรี ปรับ ให้ได้รับเงินเดือนเท่าวุฒ ปวส ได้หรือเปล่าคะ

ถามโดย : สาวิตรีพิทักษ์วงศ์ ( savitee_palm@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 10:01 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช้ตามคุณวุฒิการศึกษาที่สมัคร

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 08:27 ]