สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064125

    การเบิกจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของครูสังกัดอปท. รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ถามโดย : ชินดนัยหนองคาย ( japan2561@hotmail.co.th )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2561 เวลา 09:55 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้โทรถามสำนักบริหารงานบุคคล 022419055-6

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2561 เวลา 14:27 ]