สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064116

    ขอทราบอัตราว่าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งว่างที่อปท.ร้องขอเพิ่มเติม หลังจากการบรรจุรอบแรก(ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา)ภาคเหนือเขต 2 ขอบคุณครับ

ถามโดย : นายธนิศรช่วยอุระชน ( see.noom@hotmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 08/01/2561 เวลา 15:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากมีอัตราว่างจะเรียกมารายงานตัวต่อไป

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 08:29 ]