สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063911

    สอบถามเรื่องการรับรองบัญชีค่ะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาตเรียนสอบถามค่ะ กรณีเป็นข้าราชการอยู่แล้ว ต้องการขอรับรองบัญชีเพื่อเปลี่ยนสายงาน ถ้าหน่วยงานเดิมอยู่เขต 1 แต่ไปสมัครสอบและขึ้นบัญชีในเขต 2 สามารถขอรับรองบัญชีเพื่อเปลี่ยนสายงานในหน่วยงานเดิมที่เขต 1 ได้หรือไม่คะ

ถามโดย : พิมพ์ณดาปงคำ ( Pimnadapkk@gmail.com )  IP 2001:44c8:4141:dd9e:1:1:9e40:bf3c.  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 18:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

แนวทางการนรับรองบัญชีจะได้แจ้งแนวทางปฏิบัติต่อไป

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 27/12/2560 เวลา 08:50 ]