สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063910

    สอบถามเรื่องการเปลี่ยนสายงานค่ะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามค่ะ ถ้าเรียนจบ ปวส. บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบเจ้าพนักงานพัสดุได้หรือไม่คะ แล้วถ้าเป็น จพง.พัสดุอยู่แล้ว ไปสอบแข่งขันตำแหน่งนักทรัพยากรปฏิบัติการได้ จะขอรับรองบัญชีเพื่อเปลี่ยนสายงานในหน่วยงานเดิมไปเป็นนักทรัพย์ได้หรือไม่คะ

ถามโดย : พิมพ์ณดาปงคำ ( Pimnadapkk@gmail.com )  IP 2001:44c8:4141:dd9e:1:1:9e40:bf3c.  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 18:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

แนวทางการนรับรองบัญชีจะได้แจ้งแนวทางปฏิบัติต่อไป

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 27/12/2560 เวลา 08:51 ]