สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063904

    องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานในการรับ-ส่ง เด็กพิการทางสมอง(ผู้ด้อยโอกาส)ได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนรถกระบะ จากหน่วยงานหนึ่งในพื้นที่ ซึ่งการสนับสนุนรถกระบะดังกล่าวก็เพื่อให้ อปท.ที่ได้รับสนับสนุนรถกระบะ ดำเนินการรับ-ส่ง เด็กพิการทางสมองในพื้นที่ของตนเอง มาใช้บริการของศูนย์การเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ขั้นตอนการมอบรถกระบะดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมายเรียบร้อยแล้ว) ขอสอบถามว่า อปท.หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำงบประมาณของ อปท. มาใช้เพื่อเป็นค่าเชื้อเพลิงรถ ค่าบำรุงรักษารถ ค่าจ้างเหมาคนขับรถรับ-ส่งเด็กพิการดังกล่าวได้หรือไม่

ถามโดย : สุกรันอุชะมิ ( suk-ran@windowslive.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 13:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอข้อมูงเพิ่มเติม โทร. 02-2419000 ต่อ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 13/12/2560 เวลา 11:54 ]