สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063903

    การคำนวณราคาเสนอที่ต่ำกว่า 15%

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลได้ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้าง และเสนอราคามาต่ำกว่า 15% อยากทราบวิธีคำนวณ 15% ที่ต้องรายงาน สตง. ราคากลาง 8,141,800 บาท ราคาที่เสนอ 4,680,000 บาท

ถามโดย : จินดาไผ่สะอาด ( jin_2516@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 12:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช้สูตร ราคากลาง - ราคาที่เสนอ/ราคาที่เสนอ ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 13/12/2560 เวลา 11:46 ]