สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063903

    การคำนวณราคาเสนอที่ต่ำกว่า 15%

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลได้ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้าง และเสนอราคามาต่ำกว่า 15% อยากทราบวิธีคำนวณ 15% ที่ต้องรายงาน สตง. ราคากลาง 8,141,800 บาท ราคาที่เสนอ 4,680,000 บาท

ถามโดย : จินดาไผ่สะอาด ( jin_2516@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 12:15 ]