สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063902

    การลาออกของผดด.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ถ้า ผดด.และครู ปกติจะมี 9 ราย พอลาออก2 จะเหลือ 7 และอยู่ระหว่างการรอโอนครู 1 ราย พอเงินค่าตอบแทนจัดสรรเข้ามามีเป้าหมาย 9 คน ซึ่งรายละเอียดก็ไม่มีว่า ผดด.ได้รายละเท่าไหร่ คำถาม 1.ต้องโอนการเปลี่ยนยอดไปที่ไหน 2.ยอดเงินที่ลาออกต้องทำอย่างไรตามหนังสือซักซ้อมเป็นปี 59 มาใช้ต่อปี 60 ถ้าคืนคืนเท่าไหร่ 3.ยอดเงินที่ให้มาเป็นก้อนเดียว ไม่ระบุว่า ผดด. ครู ได้คนเท่าไหร่ ก็แยกไม่ออกหรือให้มาสามารถใช้ได้หมดเลยไม่ต้องคืน/ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นงลักษณ์ ประสมสวย ( puey.29@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 11:06 ]