สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063895

    การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อประโยชน์ในการย้ายเปลี่ยนสายงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รบกวนสอบถามค่ะ ดิฉันเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ และสอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติการได้เรียกบรรจุรอบแรก ต้องการขอรับรองบัญชีเพื่อเปลี่ยนสายงาน ซึ่งเทศบาลที่สังกัดอยู่มีตำแหน่งว่างภายหลังระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะสามารถกระทำได้หรือไม่ และจะต้องดำเนินการอย่างไร

ถามโดย : ฉันทนาว่องสาริกิจ ( ืnantapon_o@hotmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 15:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

แนวทางการนรับรองบัญชีจะได้แจ้งแนวทางปฏิบัติต่อไป

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 27/12/2560 เวลา 08:52 ]