สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063894

    ขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่น *กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถามครับ หลังจากประกาศผลสอบท้องถิ่นปี 60 กรณีขึ้นบัญชีรอการเรียกตัวจากหน่วยงาน สถ. หากมีการเรียกตัวถึงลำดับที่เราขึ้นบัญชี เท่าที่ทราบจะมีการส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์ หากกรณีนี้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ ควรปฏิบัติหรือแจ้งให้หน่วยงานทราบ อย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : ศรายุทธศรีวิชัยเชือน ( sarayuth.arm@gmail.com )  IP 180.183.xxx.xxx  [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 15:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่มายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 27/12/2560 เวลา 08:53 ]