สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063893

    การเบิกค่าโล่/ถ้วยรางวัล และเงินหรือของรางวัล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ กำหนดให้เบิกค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล และเงินหรือของรางวัลมอบให้กับผู้ชนะการแข่งขัน คำว่า "ผู้ชนะการแข่งขัน" ตามระเบียบ หมายถึงเฉพาะผู้ที่ได้ที่ 1 เท่านั้น หรือจ่ายได้ตามหน่วยงานกำหนดภายในวงเงินตามระเบียบฯ ครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 14:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/12/2560 เวลา 17:04 ]