สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063892

    การเช่าที่ดินวัด เพื่อสร้างที่ทำการ อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนเรียนปรึกษาค่ะ อบต.จะทำการเช่าที่ดินของวัด เพือปลูกสร้างที่ทำการ อบต. รบกวนเรียนปรึกษา 1.ระยะเวลาการเช่า วัดจะให้เช่าแค่ 3 ปี พอครบกำหนด 3 ปีจะต่อสัญญาทุก 3 ปี แต่ อบต.อยากทำสัญญาระยะยาว 10 ปี วัดไม่เห็นด้วย ถ้า อบต.จะทำสัญญา 3 ปี ต่อครั้ง สามารถดำเนินการได้หรือไม่คะ 2. อัตราการเช่า ถือปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ หนังสือ มท.0808.2/ว 1555 ลว.22 มี.ค.60 ข้อ 1.1 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน (2) การเช่าที่ดินเพื่อใช้ในราชการฯ ได้หรือไม่คะ ขอบพระคุณค่ะ

ถามโดย : สุทิศา จันทร์สุนทราพร ( Sutisa2517@HOTMAIL.COM )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 14:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะ ระเบียบพัสดุ 022419000 ต่อ 1522,1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 17:02 ]