สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063891

    การจ่ายเงินผ่านธนาคาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อปท. ต้องการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สามารดำเนินการได้ตามหนังสือ ว 2630 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 ได้หรือไม่ครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 14:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/12/2560 เวลา 17:04 ]