สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063888

    สอบถามการทำสัญญาจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลฯ ยังมิได้เรียกผู้รับจ้างทำสัญญาจ้างโครงการ เนื่องจากพื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ำท่วมขังบริเวณก่อสร้าง ซึ่งช่างควบคุมงานได้ทำบันทึกเห็นควรให้ชะลอการทำสัญญาจ้างไปจนกว่าเทศบาลฯ จะพร้อมส่งมอบพื้นที่โครงการดังกล่าว (ผู้รับจ้างเสนอยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน) อยากทราบว่า ในการยืนราคาของผู้รับจ้างหมดเวลาการยืนราคาแล้ว เทศบาลฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร ๑.จะให้ผู้ยื่นเสนอราคารับรองยืนราคาเดิม ๒.และทำหนังสือขยายเวลายืนราคาใหม่ (เพิ่มระยะเวลา จากเดิม ๙๐ วัน เป็น....วัน) ได้หรือไม่ ๓.ยกเลิกฯ โครงการ(ประกาศใหม่) ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : thitipornphromsuer ( golf_762510@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 12:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท ระเบียบพัสดุด้วยค่ะ 022419000 ต่อ 1522,1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 17:05 ]