สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063884

    สอบถามเกี่ยวกับบัญชีสอบแข่งขัน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

บัญชีผูสอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ได้ลำดับที่ 2 เลขประจำตัวสอบ 3221100034 น.ส.ธนานันต์ ปรากฏกุลทรัพย์ มีเครื่องหมาย(*) รอตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ดำเนินการยื่ินเอกสารเพิ่มเติมช่วงใหน

ถามโดย : tanawatpiYapan ( ud_supersub@hotmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 05/12/2560 เวลา 20:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

น่าจะเรียบร้อยแล้ว

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 27/12/2560 เวลา 08:54 ]