สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063883

    องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานในการรับ-ส่ง เด็กพิการทางสมอง(ผู้ด้อยโอกาส)ได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนรถกระบะ จากหน่วยงานหนึ่งในพื้นที่ ซึ่งการสนับสนุนรถกระบะดังกล่าวก็เพื่อให้ อปท.ที่ได้รับสนับสนุนรถกระบะนั้น ดำเนินการรับ-ส่ง เด็กพิการทางสมองมาศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ขั้นตอนการมอบรถกระบะดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมายเรียบร้อยแล้ว) ขอสอบถามว่า อปท.หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำงบประมาณของ อปท. มาใช้เพื่อเป็นค่าเชื้อเพลิงรถ ค่าบำรุงรักษารถ ค่าจ้างเหมาคนขับรถรับ-ส่งเด็กพิการดังกล่าวได้หรือไม่

ถามโดย : สุกรันอุชะมิ ( suk-ran@windowslive.com )  IP 171.7.xxx.xxx  [ วันที่ 05/12/2560 เวลา 20:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503 6/12/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 11:34 ]