สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063881

    ขั้นตอนการโอนอายุราชการพลเรือนมาบรรจุใหม่ที่เรียกบรรจุรอบแรก อปท.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการโอนอายุราชการพลเรือนมาบรรจุใหม่ที่เรียกบรรจุรอบแรก อปท. 1. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 2. ขั้นตอนปฏิบัติ ต้องทำหนังสืออะไรบ้างกับต้นสังกัดและที่โอนอายุราชการ ขอตัวอย่าง หรือมีแบบฟอร์มไหมค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ถามโดย : มณฑาอยู่สุภาพ ( poon_poon2@hotmail.com )  IP 1.47.xxx.xxx  [ วันที่ 04/12/2560 เวลา 17:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คงทราบรายละเอียดแล้ว

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 27/12/2560 เวลา 08:54 ]