สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063879

    เลขที่ตำแหน่งข้าราชการครู

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามค่ะ กรณีเลขที่ตำแหน่งครูที่ให้ อปท.บันทึกลงในระบบ ไม่ทราบว่าในแผนอัตรากำลัง 3 ปี สามารถเปลี่ยนเลยได้หรือไม่ หรือต้องขอความเห็นชอบต่อ ก.จังหวัดก่อนหรือไม่

ถามโดย : กนกพิชญ์โกกุล ( koy142523@hotmail.co.t )  IP 49.231.xxx.xxx  [ วันที่ 04/12/2560 เวลา 16:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รอหนังสือแจ้งเปลี่ยนเลขที่ตำแหน่งอีกครั้ง ขณะกรมกำลังดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลอยู่

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 10:56 ]