สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063877

    การเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ค่ะ ทุกเดือนเบิกตามปกติ แต่เดือนนี้วันที่1-14 ธ.ค. เดินทางมาอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จึงขอเรียนสอบถามว่ากองคลังสามารถทำเรื่องเบิกค่าเช่าบ้านและออกเช็คเข้าบัญชีให้เราได้ หรือต้องรอให้เราเดินทางกลับไปก่อนหลังวัราคา 14 จึงจะสามารถเบิกได้คะ มีหนังสือหารือเรื่องนี้บ้างมั้ยคะ

ถามโดย : เปรมจิตรศิริ ( prem30-55@hotmail.com )  IP 1.46.xxx.xxx  [ วันที่ 04/12/2560 เวลา 11:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากคำถามมีรายละเอียดไม่ชัดเจนขอให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามมาที่กองคลัง กลุ่มงานบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 02-243-2225 กรณีเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้องติดต่อสอบถาม สน.คท. เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1525-6 เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนต่อไป

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 04/12/2560 เวลา 12:03 ]