สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063874

    คุณสมบัติ คุณวุฒิ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผม นายธีระศักดิ์ ปลื้มใจ เลขประจำตัวตัวสอบ 4121403393 สอบผ่านตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ภาคใต้ เขต 1ลำดับที่ 191 แต่ติดเครื่องหมาย *191 ไม่เข้าใจว่าคุณวุฒิ คุณสมบัติ ไม่ตรงอย่างไร เพราะตำแหน่งนี้รับ ป.ตรีทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งผมได้เข้าไปตรวจระบบรับรองคุณวุฒิทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ก.พ. ผลก็ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล. ก็ไม่เข้าใจ E-mail dla0809_3@dla.go.th แล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบ ก็เลยอยากถามว่าจะต้องทำอย่างไร เตรียมเอกสารอะไร ส่งไปที่ไหนครับ. รบกวนช่วยหน่อยนะครับ

ถามโดย : ธีระศักดิ์ปลื้มใจ ( Tumteerasak2520@gmail.com )  IP 1.47.xxx.xxx  [ วันที่ 03/12/2560 เวลา 19:13 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เอกสารเตรียมมายื่นวันที่มารายงานตัวได้เลย

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 08:31 ]