สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063873

    สอบถามคุณสมบัติประจำตำแหน่งครูผู้ช่วย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อยากทราบว่า การถูกติดดาว(รอตรวจคุณสมบัติ)ของครูผู้ช่วย ส่วนใหญ่เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพใช่ไหมครับ ถ้าหากคนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ แต่มีเอกสารอื่นที่ออกให้โดยคุรุสถาอนุญาตให้ทำการสอนได้ (1หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีอนุญาตประกอบวิชีพ) สามารถใช้แทนกันได้หรือไม่ครับเพราะคุณสมบัติผู้สมัครตามประกาศ ตามข้อ 3.2 (2)บอกว่า ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน อยากทราบเอกสารตามวงเล็บ1ใช้ได้หรือไม่ครับ ถามเพราะลูกสาวสอบติดแต่มีดาวครับ ถ้าใช้ไม่ได้ก็จะไม่เดินทางไปรายงานตัวครับ เพราะบ้านอยู่ที่ลำพูน ขอบคุณครับช่วยตอบด้วยนะครับในฐานะเราก็เป็นข้าราชการด้วยกัน ขอบคุณอีกครั้งครับ

ถามโดย : บุญรัตน์ยอดสุวรรณ ( Booy2992@gmail.com )  IP 2001:44c8:4445:e025:1:2:36b4:e65.  [ วันที่ 03/12/2560 เวลา 13:49 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อ 02-2419000 ต่อ 3141

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3141 ) [ วันที่ 29/06/2561 เวลา 14:12 ]