สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063872

    สอบถามคุณวุฒิที่สมัครสอบ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอสอบถามว่าถ้าเรียนจบวุฒิ ปวส.ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขา/วิชาเอก สัตวศาสตร์ ผลการรับรองคุณวุฒิกพ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล ทางการเกษตร นั้น จะสอบเข้าบรรจุในตำแหน่ง สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : กิตติพรชิณจักร์ ( kittipon00@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 03/12/2560 เวลา 10:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 08:32 ]