สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063871

    ขอสงวนสิทธิ์ผู้สอบแข่งขัน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถาม เกี่ยวกับการขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอรับรองบัญชี กรณีที่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร ขอบคุณคะ

ถามโดย : สุกัญญาลัดเลีย ( ladlear-jeab@hotmail.co.th )  IP 171.7.xxx.xxx  [ วันที่ 02/12/2560 เวลา 19:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่มีการสงวนสิทธิ์

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 27/12/2560 เวลา 08:55 ]