สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063870

    การสงวนสิทธิ์บัญชีสอบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถาม เกี่ยวกับการรับรองบัญชี กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มีรายชื่อที่จะเรียกบรรจุรอบแรกและบัญชีสอบไม่เพียงพอ แต่ไม่ประสงค์จะบรรจุ แต่จะขอสงวนสิทธิ์ไว้เพื่อขอรับรองบัญชี ภายใน2ปีจะทำได้หรือไม่อย่างไร มีวิธีการอย่างไร ขอบคุณคะ

ถามโดย : ชุติกาญจน์ สงคง ( wantanee_4454@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 02/12/2560 เวลา 15:37 ]