สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063870

    การสงวนสิทธิ์บัญชีสอบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถาม เกี่ยวกับการรับรองบัญชี กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มีรายชื่อที่จะเรียกบรรจุรอบแรกและบัญชีสอบไม่เพียงพอ แต่ไม่ประสงค์จะบรรจุ แต่จะขอสงวนสิทธิ์ไว้เพื่อขอรับรองบัญชี ภายใน2ปีจะทำได้หรือไม่อย่างไร มีวิธีการอย่างไร ขอบคุณคะ

ถามโดย : ชุติกาญจน์ สงคง ( wantanee_4454@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 02/12/2560 เวลา 15:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่มีการสงวนตำแหน่งไว้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 27/12/2560 เวลา 08:55 ]