สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063866

    จ้างเหมาบุคคลธรรมดา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดาประกอบอาหาร จำนวน 6,000.- บาท จะต้องให้เขาไปจดทะเบียนพานิชย์หริือไม่ หรือใช้แต่สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 02/12/2560 เวลา 11:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การจดทะเบียนพาณิชย์ ใช้สำหรับกรณีทำกิจการซื้อมาขายไป กรณีจ้างประกอบอาหาร ไม่เข้าข่ายบังคับต้องจดทะเบียนพาณิชย์ จึงสามารถใช้ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 04/12/2560 เวลา 10:18 ]