สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063865

    การสร้างบ้านที่ดินของคนอื่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

จะสอบถามว่า กรณีสร้างบ้่านในที่ดินของคนอื่น มีชื่อสามีเป็นเจ้าของบ้านในสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีนี้สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมค่ะ

ถามโดย : จริยาขาวหมื่น ( kawhmeun@gmail.com )  IP 171.7.xxx.xxx  [ วันที่ 01/12/2560 เวลา 18:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากคำถามมีรายละเอียดไม่ชัดเจนขอให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามมาที่กองคลัง กลุ่มงานบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 02-243-2225 กรณีเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้องติดต่อสอบถาม สน.คท. เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1525-6 เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนต่อไป

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 04/12/2560 เวลา 10:47 ]