สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063863

    การเดินทางไปราชการ (ล่วงหน้า 1 วัน)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ที่กรุงเทพฯ โดยเดินทางโดยรถไฟ จากต่างจังหวัดฯ ตามรางเดินรถ ถึงเวลาสถานีกรุงเทพ 06.00 น. และต้องเดินทางต่อไปสถานที่ฝึกอบรม ข้อเท็จจริง การเดินทางโดยรถไฟล่าช้า เสียเวลาเดิน ทำให้ไปถึงที่ฝึกอบรมล่าช้า เข้าที่อบรมสาย กรณีเช่นนี้เกิดบ่อย ขอเรียนสอบถามว่า เช่น ตัวอย่าง อบรมวันที่ 3 จะขออนุมัติเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ขึ้นรถไฟตอนเย็นวันที่ 1 มาถึงกรุงเทพฯ วันที่ 2 เดินทางต่อไปที่ฝึกอบรมถึงที่ฝึกอบรมก่อนเที่ยงของวันที่ 2 พัก 1 คืน เช้าวันที่ 3 เข้าอบรม ตามตัวอย่างนี้ได้หรือไม่ ขอคำแนะนำ ครับ

ถามโดย : วิชญ์บุญทองคำ ( wit38009@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 01/12/2560 เวลา 16:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานสวัสดิการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 04/12/2560 เวลา 18:29 ]