สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063653

    การบันทึกบัญชีรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินจากบริษัท ทีโอที

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โอนทรัพย์สินครุภัณฑ์และเงินฝากธนาคาร ให้กับ อบต. จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

ถามโดย : ประภารัตน์รัตนกระจ่าง ( pla_2526@hotmail.co.th )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 15:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องโปรดสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท. สพช.) โทร.02-2419045 ค่ะ

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1305 ) [ วันที่ 15/11/2560 เวลา 14:17 ]