สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063652

    ส่วนราชการอื่นขอยืมใช้อาคารสำนักงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามระเบียบพัสดุใหม่คะ 1. ส่วนราชการส่วนกลางขอยืมใช้อาคารสำนักงาน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 2. บุคคลทั่วไปบริจาครถยนต์ให้รร.ในสังกัด อบจ ขอเรียนว่าใช้ระเบียบข้อใดในการพิจารณาให้ใช้สถานที่และรับบริจาครถยนต์คะ

ถามโดย : อารีวัลย์ เตสง่าวงศ์ ( areewai2516@gmail.com )  IP 122.154.xxx.xxx  [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 15:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. เรื่อง การยืม อยู่ใน รบ.กค. ส่วนที่ 2 การยืม 2.การรับบริจาค ตาม รบ.กค. 2560 มิได้กำหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์การบริจาคไว้ ให้ชะลอหลักเกณฑ์จาก กค.

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/11/2560 เวลา 10:33 ]