สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063649

    การจัดจ้าง e-bidding

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 12 โครงการ งบประมาณรวม 3 ล้านบาทเศษ มีโครงการที่เกิน 500,000 บาท อยู่จำนวน 3 โครงการ จำเป็นหรือไม่คะว่าต้องรวมทั้ง 12 โครงการประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมกัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถใช้วิธีเจาะจงจำนวน 9 โครงการได้เลย คะ

ถามโดย : นวลนารถมาวัน ( nualnard2@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 13:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่จำเป็นต้องรวม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/11/2560 เวลา 10:21 ]