สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063645

    การขอเบิกค่าเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

นาย1 บรรจุรับราชการครั้งแรกที่ ระยอง แล้วย้ายมาเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง ในกรณีที่จะทำเบิกค่าเซ่า นาย 1 จะซื้อ/ทำบ้านที่ อ.หางดง แล้วจะเบิกค่าเซ่าซื้อได้มั้ยค่ะ

ถามโดย : ปรภัคระฤทธิ์ ( tay_nipapan@hotmail.com )  IP 223.207.xxx.xxx  [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 10:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503 14/11/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 11:26 ]