สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063635

    ด่วน การจัดซื้อกล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิด(cctv)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลได้ดำเนินการขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องวงจรปิด (cctv)และได้รับความเห็นชอบตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ประจำปี ๒๕๕๙ แล้ว ต่อมามีประกาศคุณลักษณะเกณฑ์ราคากลางฯปี ๒๕๖๐ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ มาใหม่ ถามว่า เทศบาลต้องทำเรื่องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ์ราคากลางใหม่ (ปี ๒๕๖๐) อีกครั้งหรือไม่

ถามโดย : ลำจวนกิตติเวทยานุสรณ์ ( lum.k@windowslive.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 10:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์ 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 11:40 ]